BUDUJEMY ZAUFANIE

Wykonujemy usługi z zakresu budownictwa kolejowego obejmujące budowę, modernizację i rewitalizację linii, stacji i węzłów kolejowych.

 

Nasza oferta obejmuje:

  • budowę nasypów i przekopów
  • roboty podtorowe wraz z warstwami ochronnymi na szlakach i stacjach
  • budowę i modernizację odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego odwodnienia układu torowego
  • montaże torów, głowic rozjazdowych i wszystkich rodzajów rozjazdów
  • budowę obiektów związaną z infrastrukturą kolejową (ekrany akustyczne, perony, przepusty)
  • roboty towarzyszące przy modernizacji infrastruktury kolejowej.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Kolejowych

www.prieurometal.pl

tel. 22 811 53 90, 513 017 430

DeSign: www.pracownia.net