OFERTA

Roboty hydrotechniczne

i melioracyjne

 

  • Budowa obiektów hydrotechnicznych, jazów , murów kamienno-betonowych
  • Budowa zapór, kanałów zbiorników wodnych
  • Budowa wałów przeciwpowodziowych
  • Budowa przesłon
  • Wykonywanie wzmocnień gabionowych

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Kolejowych

www.prieurometal.pl

tel. 22 811 53 90, 513 017 430

DeSign: www.pracownia.net