NASI KLIENCI

Naszymi klientami są przedsiębiorstwa państwowe, firmy prywatne, samorządy lokalne oraz wykonawcy robót budowlanych

Trakcja PRKII

PKP Polskie Linie Kolejowe

PKP Energetyka

Generalna Dyrekcja

Dróg i Autostrad

Budimex

Torpol

Deutsche Bahn

Banedanmark

Železnice ČR

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Kolejowych

www.prieurometal.pl

tel. 22 811 53 90, 513 017 430

DeSign: www.pracownia.net