OFERTA

Budowa lub naprawa

podtorza

 

Naprawa podtorza jest wykonywana w celu zachowania parametrów eksploatacyjnych torów takich jak zwiększone prędkości , naciski osi. Budowa lub naprawa związana jest zakresem robót polegających na

  •  wzmocnieniu i odwodnieniu skarp i torowiska
  • wymiana gruntu podłoża i podtorza
  • ułożenie warstwy ochronnej
  • obudowanie rowów i koryt
  • wykonanie drenaży

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Kolejowych

www.prieurometal.pl

tel. 22 811 53 90, 513 017 430

DeSign: www.pracownia.net