OFERTA

Roboty Inżynieryjne

  • Budowa tuneli
  • Budowa przejazdów bezkolizyjnych
  • Wzmacnienie podłoża
  • Obiekty inżynieryjne takie jak przepusty , przejazdy gospodarcze
  •  

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Kolejowych

www.prieurometal.pl

tel. 22 811 53 90, 513 017 430

DeSign: www.pracownia.net