NASZA MISJA

WIEDZA

Firma posiada know-how w inżynierii środowiska, budownictwa specjalistycznego i kolejowej . Dzięki stosowanym przez nas rozwiązaniom jesteśmy w stanie optymalizować procesy inwestycyjne. Wewnętrzny zespół projektowy realizuje z powodzeniem inwestycje w trybie projektuj i buduj.

Zdobywanie nowych uprawnień i doświadczeń jest misją firmy. Doskonalenie naszego zespołu staje się naszym atutem.

 

DOŚWIADCZENIE

Dzięki realizacji w kraju i zagranicą nabraliśmy doświadczenia w projektach infrastrukturalnych. Posiadamy potencjał kadrowy, z minimum 10 letnim doświadczeniem. Prowadzenie projektów w systemie FIDIC wymaga wsparcia w zakresie wypełniania wymogów formalnych realizacji inwestycji. Dzięki szkoleniom i zdobytym doświadczeniem wiemy jak prowadzić projekty wypełniając surowe wymogi. Realizujemy projekty zarówno jako Generalny Wykonawca jak również jako Podwykonawca.

Zdobyte doświadczenie pomaga na szybką realizację projektów a napotkane problemy poprzez prowadzone negocjacje oraz konsultacje są do pokonania.

Pamiętajmy , że wszędzie pracują ludzi.

 

 

KOMPETENCJE

Przez ostanie 15 lat nasze przedsiębiorstwo skompletowało stabilną kadrę zarządzająca . Zespół ofertowania, przygotowania produkcji, realizacji i kontrollingu, minimalizują ryzyko każdego projektu. Systemy wspomagania projektowani i inwestycji wspierają działania ludzkie. Proste reguły i zasady postępowania są przekazywane celem minimalizacji wydatków ponoszonych przy poszczególnych projektach . Wewnętrzny dział prawny doświadczony w projektach FIDIC już na etapie ofertowania sygnalizuje obszary ryzyka. Decydując się na podpisanie oferty wiemy jakie są silne i słabe strony takiego przedsięwzięcia.

Pamiętajmy , że nic za wszelką cenę...

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Kolejowych

www.prieurometal.pl

tel. 22 811 53 90, 513 017 430

DeSign: www.pracownia.net