NASZA OFERTA

Budowa lub naprawa podtorza

 • wzmocnieniu i odwodnieniu skarp i torowiska
 • wymiana gruntu podłoża i podtorza
 • ułożenie warstwy ochronnej
 • obudowanie rowów i koryt

Ochrona środowiska

 • Badania hałasu
 • Koncepcja zabezpieczenia przeciwhałasowego
 • Projektowanie
 • Wykonywanie ekranów przeciwhałasowych

Roboty hydrotechniczne

i melioracyjne

 • Budowa obiektów hydrotechnicznych, jazów , murów kamienno-betonowych
 • Budowa zapór, kanałów zbiorników wodnych
 • Budowa wałów przeciwpowodziowych
 • Budowa przesłon
 • Wykonywanie wzmocnień gabionowych

Roboty Inżynieryjne

 • Budowa tuneli
 • Budowa przejazdów bezkolizyjnych
 • Wzmacnienie podłoża
 • Obiekty inżynieryjne takie jak przepusty , przejazdy gospodarcze

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Kolejowych

www.prieurometal.pl

tel. 22 811 53 90, 513 017 430

DeSign: www.pracownia.net